MAHR Millimar Cockpit Yazılımı

MAHR Marsurf CD Serisi

Ölçülen Verileri Daha Verimli Değerlendirin

Kalite güvencesinin bir yönü üretimde seri ölçme, diğer yönü ise ölçüm verilerinin profesyonel değerlendirmesi ve belgelendirilmesidir. Her ikisi birlikte pratikte başarıyı belirler. MarWin Millimar Cockpit Yazılımı ile Mahr yenilikçi bir çözüm sunmaktadır.

Verimlilikte Artış

MarWin Millimar Cockpit yazılımı ölçüm yaparken kullanıcıya zaman kazandırmakta, ölçümleri görselleştirmekte ve belgelenmesini sağlamaktadır. Ölçüm verileri oldukça ekonomik bir yöntemle değerlendirilmekte ve süreçler güvenilir bir şekilde izlenmektedir.

Mahr'dan Komple Sistem

Yazılım, Millimar N 1700 modülleri, USB arabirimli Mahr ölçüm cihazları ve kablosuz arayüz "Entegre Kablosuz Veri Aktarımı" ile birlikte endüktif problarla uyumludur. Ölçüm verilerinin dış kaynak kullanımı Microsoft Excel'de veya bir qs-stat veri formatı olarak gerçekleşmektedir.

Kullanıcı Dostu: Dokunmatik Operasyon ile Doğrudan Üretimde Kullanılır

MarWin Millimar Cockpit Yazılımı, Mahr'ın kullanıcı dostu, dokunmatik çalışan ilk ölçüm yazılımıdır. Yazılım ile yapılan değerlendirme, üretim hakkında - ve doğrudan üretimde - gerekli ve değerli bilgileri verir.

Güçlü Yazılım

  • İş parçalarındaki ölçüm görevlerini yönetir ve isteğe bağlı olarak görüntüleri veya çizimleri birleştirir
  • Statik ve dinamik ölçülen değer elde etmeyi sağlar
  • Ölçülen değerlerin canlı olarak görselleştirilmesini sağlar
  • Sayısal rakam ve çubuk ölçeği olarak 128 karakter gösterir


Ölçülen Değer / Ana Değerin Geçmişi

"Ölçülen değer / ana değer geçmişi" önemli yazılım seçeneği, son iletilen ölçülen değerleri ve ana ölçümleri yeniden yapılandırmayı sağlar.